Služby

Gynekológia:

 • komplexná gynekologická starostlivosť o ženu od 15-teho roku života
 • preventívne gynekologické prehliadky  1x ročne /vrátane vyšetrenia prsníkov/
 • komplexná diagnostika ochorení krčka maternice najnovšími metódami/ LBC, kolposkopia, konvenčná onkocytológia/
 • vyšetrenie, diagnostika a liečba výtokov, zápalov a panvových bolestí
 • vyšetrenie, diagnostika a liečba sterilných párov/ spermiogram, hormonálny profil-úzka spolupráca s reprodukčnými centrami:  Helios, Gyn-Fiv/
 • vyšetrenia, diagnostika a liečba  žien s inkontinenciou, poklesom rodidiel
 • poradňa pre antikoncepciu- výber, usmernenie, odbery, zavedenie a odstránenie  vnútromaternicového telieska
 • poradňa pre klimaktérium
 • vyšetrenie, diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu
 • ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, prsníkov
 • vyšetrenie onkomarkerov v krvi
 • predkoncepčná starostlivosť
 • príprava a odoslanie pacientky do centra asistovanej reprodukcie
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenia
 • diagnostika liečba zápalov močových ciest
 • riešenie subjektívnych a psychosomatických ťažkostí
 • manažment kúpeľnej liečby
 • manažment chirurgických výkonov
 • ambulantné chirurgické výkony- histologizácia
 • príprava a vyšetrenie pred UPT so zabezpečením manažmentu UPT
 • príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou

 

Pôrodníctvo:

pôrodnícka starostlivosť je zameraná na získanie anamnézy, zabezpečenie a vykonanie fyzikálneho vyšetrenia spojené s ultrazvukovým vyšetrením na určenie čo najpresnejšej diagnózy.

Algoritmus prenatálnej starostlivosti

 • diagnostika tehotnosti /podrobná informovanosť pacientky, vystavenie tehotenského preukazu,  stanovenie následnej kontroly a kompletné vyšetrenie - odbery krvi a ultrazvukové vyšetrenie, vyšetrenie moču, zmeranie panvy a TK/
 • starostlivosť  o fyziologické tehotenstvo v presne stanovených intervaloch, psychosomatická príprava tehotnej na pôrod a materstvo /možnosť prítomnosti partnera pri ultrazvukových vyšetreniach/
 • prevencia, diagnostika, terapia a dispenzarizácia rizikovej a patologickej gravidity
 • diagnostika, liečba a dispenzarizácia chorôb a patologických stavov, ktoré sa vyskytli u tehotnej ženy, stanovenie možného rizika  pre plod
 • prevencia, vyhľadávanie a diagnostika patologických stavov plodu
 • prenatálna genetické konzultácia a konziliárne vyšetrenia

 

Ultrazvukové vyšetrenia v tehotnosti:

 • diagnostika včasnej tehotnosti- odhalenie patologických stavov, viacpočetnej gravidity
 • skríningové  ultrazvukové vyšetrenia v 10., 20., 30. týždni tehotenstva
 • vyšetrenie prietokov v 36.t.t. s možnosťou odhadu hmotnosti plodu
 • zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu, placenty, pupočníka a plodovej vody - kompletná informovanosť tehotnej ženy s možnosťou fotodokumentácie