Osveta

Preventívna gynekologická starostlivosť

Po dovŕšení 18-teho roku života. alebo od prvého tehotenstva má žena absolvovať 1x ročne preventívnu gynekologickú prehliadku. Zahŕňa kompletné vyšetrenia vrátane osobnej  aj terajšej gynekologickej  anamnézy, komplexné gynekologické vyšetrenie a odborné poradenstvo. Dôležitou súčasťou prehliadky je skríning rakoviny krčka maternice a prsníkov. Skríning rakoviny krčka maternice sa vykonáva u žien vo veku od 23- 64 rokov a to odberom onkocytologického steru konvenčnou alebo najmodernejšou metódou—LBC.

Prevencia rakoviny prsníkov sa vykonáva 1x za 2 roky u žien vo veku od 40- 69 rokov.

 

Preventívna starostlivosť v tehotenstve a materstve

Preventívne prehliadky sa vykonávajú raz mesačne a raz do šesť týždňov po pôrode a zahŕňajú:

Podrobnú anamnézu, celkové fyzikálne vyšetrenie, zistenie výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu a vyšetrenie moču. nasleduje palpačné vyšetrenie a určením veľkosti  maternice a konzistencia a dĺžka krčka maternice, počúvanie oziev plodu.

Súčasťou preventívnej prehliadky sú aj:

  • krvné odbery genetické, určenie KS + Rh faktora, ko, kompletné serologické vyšetrenia a vyšetrenie štítnej žľazy, vyšetrenie moču
  • tehotná je podrobne informovaná vždy o plánovaných vyšetreniach, k čomu slúžia a samozrejme aj o ich výsledkoch